Sprayer

Koncept tohoto robota vznikl v reakci na vypuknutí pandemie COVID-19 a jeho primární využití je tedy při dezinfekci různých prostor – od náměstí, parků a ulic přes výrobní haly a sklady až po obchodní centra a letištní terminály. Kromě dezinfikování však najde uplatnění například i v městských službách na zalévání zeleně nebo taky v zemědělství při hnojení a sběru plodů (bez nástavby).

Mám zájem

Výhody Sprayera

 • Variabilní řízení

  Při provozu robota může být využita jak teleoperace (vzdálené řízení), tak autonomie. V závislosti na konkrétní aplikaci robota je občas výhodné zvolit kombinaci obou druhů řízení.

 • Efektivita

  V případě využití teleoperace dokáže řidič během své směny vzdáleně obsluhovat více robotů, které jsou rozmístěny po areálu nebo i stovky kilometrů od sebe.

 • Bezpečnost

  Obsluha dohlíží na robota od počítače z pohodlí kanceláře a při dezinfekci nebo hnojení tak nepřijde do kontaktu s nebezpečným prostředím, viry a ani chemikáliemi – člověk není vystaven přímému nebezpečí ani škodlivým látkám.

 • Ekologie

  Vzhledem k elektrickému pohonu robota je jeho provoz zcela bezemisní.

Vlastnosti

 • Aplikace dezinfekce, hnojiva nebo postřiku pokrývá pás země široký 4 m nebo svislé plochy do výše 2,5 m (přibližná plocha)
 • Rychlost do 20 km/h
 • Dojezd až 100 km
Mám zájem o toto řešení

Scénář reálného nasazení

Příprava robota

Po naplnění robota potřebnou kapalinou a jeho umístění do prostoru, který má dezinfikovat, postřikovat, hnojit nebo zalévat, je robot připravený k provozu. Jeho nástavba, postřikovací systém a kola jsou modifikovatelné v závislosti na konkrétní aplikaci.

Provoz

Robot využívá teleoperaci (vzdálené řízení) nebo autonomní řízení a postupně aplikuje postřik v daném prostoru. Při rychlosti do 20 km/h a plném zatížení dokáže na jedno nabití ujet až 100 km ve dne i v noci.

Úkol splněn

Ideálním výsledkem je aplikace postřiku na všechny horizontální i vertikální plochy v daném prostoru, záleží na aplikaci. Tento výsledek může být dosažen opakovaným použitím jednoho robota po určitou dobu nebo efektivnějším nasazením celé flotily robotů a proces tak výrazně urychlit.

Naše řešení je postaveno na kvalitním softwaru. Dodáme Vám:

 • centrální řešení pro dohled nad vozovým parkem, online sledování polohy, stavu robota, plánu cesty
 • možnost teleoperace vozidel z centrálního stanoviště přes mobilní sítě 4G a 5G, umožňující optimální využití řidičů
 • autonomní řízení robotů s využitím digitální mapy trasy a rozpoznáním překážek a chodců

Naše řešení obsahuje také:

 • možnost změny trasy na základě situace a překážek
 • notifikace do centra řízení v případě problémů

Další modely BringAuto

Jednotlivé modely BringAuto se liší zejména způsoby využití, kterých je hned několik.

Robotická platforma
Delivery robot
Last Mile Delivery robot
Mobilní prodejní automat
Sprayer
Mobilní security robot

Sledujte nás @BringAuto a nic Vám neunikne